เราเป็นผู้ผลิตชาที่มีกำลังการผลิตเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน International GMP exportation และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการผลิตใบชาทั้งหมดได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

โรงงานใบชาของเราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตชาของประเทศไทย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านชาจากประเทศไต้หวันเป็นผู้ดำเนินการ ควบคุมการผลิต และคัดสรรคุณภาพของชาในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ชาของเราจะได้คุณภาพที่ดีตั้งแต่จากไร่จนถึงมือผู้บริโภค

ปี ค.ศ. 1995 คุณจตุพล ชีวินเฉลิมโชติ ผู้ก่อตั้งบริษัท จตุพลชาไทย ได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชาของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตน ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ จึงได้เริ่มทุ่มเทศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชาที่ประเทศไต้หวัน และได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านชามากมาย จนในที่สุด ปี ค.ศ. 2000 ก็ได้ร่วมก่อตั้ง โรงงานใบชาโชคจำเริญ ขึ้นกับพี่ชาย ที่ดอยแม่สลอง และต่อมาก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา รวมไปถึงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีด้านการผลิตชา เพื่อดูแลคุณภาพจากไร่ชาจนถึงมือผู้บริโภค

จตุพลชาไทย ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลการันตีต่างๆมากมาย อาทิ OTOP 5 ดาว เชลล์ชวนชิม ได้มาตรฐานการรับรองว่าเป็นชาปลอดสารพิษและเคมี รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า GI  (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย) โดยการคัดเลือกจากเชียงรายแบรนด์

เรายังคงยืนยันในการเก็บยอดใบชาด้วยมือตามวิถีแบบดั้งเดิม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชาจะเลือกเฉพาะยอดอ่อนของต้นชาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งเราเรียกยอดตูมสดนี้ว่า “หนึ่งใจ กับ สองใบ” ซึ่งหมายถึง หนึ่งยอดตูมกับสองใบชา

ไร่ชาออร์แกนิก โชคจำเริญ ตั้งอยู่ที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร ปลอดสารเคมี และไร้มลพิษ ซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การปลูกชาอู่หลงคุณภาพดี

ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ทั้งเรื่องสภาพอากาศ ดิน การใช้น้ำในการเพาะปลูก และการคัดเลือกต้นชาที่แข็งแรงลงในดินและปุ๋ยที่ปลอดสารเคมี ในการปลูกชาเราใช้น้ำบริสุทธิ์ที่มาจากต้นน้ำที่อยู่บนยอดเขา และขั้นตอนการผลิตชาของเรานั้นพิถีพิถัน สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GMP codex โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการผลิต GMP codex จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นเราจึงได้รับรางวัลคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2554 เป็นรายแรก และรายเดียวในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ทางเรามีบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ โดยให้บริการ 2 รูปแบบ

รับบรรจุชาของเราด้วยบรรจุภัณฑ์ของทางลูกค้า ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วัน

รับตีตราแบรนด์โดยใช้บรรจุภัณฑ์จากทางเรา ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน