ชาของเราปลูกบนดอยแม่สลอง ไร่ชาที่ดีที่สุดในประเทศไทย คัดเฉพาะใบชาชั้นดี ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,350 เมตร ผลผลิตจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รสชาติที่ยอดเยี่ยมเกิดจากดินและสภาพอากาศที่เหมาะสม บรรจงคัดทุกยอดใบชาด้วยมืออย่างตั้งใจ ผ่านกรรมวิธีตามแบบฉบับดั้งเดิม และใส่ใจดูแลเพื่อให้ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการโดยผู้เชียวชาญของเรา คุณจตุพล ผู้รักและหลงใหลในชามาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี

ปี ค.ศ. 1995 คุณจตุพล ชีวินเฉลิมโชติ ผู้ก่อตั้งบริษัท จตุพลชาไทย ได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชาของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตน ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ จึงได้เริ่มทุ่มเทศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชาที่ประเทศไต้หวัน และได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านชามากมาย จนในที่สุด ปี ค.ศ. 2000 ก็ได้ร่วมก่อตั้ง โรงงานใบชาโชคจำเริญ ขึ้นกับพี่ชาย ที่ดอยแม่สลอง และต่อมาก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน และจีนแผ่นดินใหญ่มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา รวมไปถึงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีด้านการผลิตชา เพื่อดูแลคุณภาพจากไร่ชาจนถึงมือผู้บริโภค

ไร่ชาออร์แกนิก โชคจำเริญ ตั้งอยู่ที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร ปลอดสารเคมี และไร้มลพิษ ซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การปลูกชาอู่หลงคุณภาพดี

ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ทั้งเรื่องสภาพอากาศ ดิน การใช้น้ำในการเพาะปลูก และการคัดเลือกต้นชาที่แข็งแรงลงในดินและปุ๋ยที่ปลอดสารเคมี ในการปลูกชาเราใช้น้ำบริสุทธิ์ที่มาจากต้นน้ำที่อยู่บนยอดเขา และขั้นตอนการผลิตชาของเรานั้นพิถีพิถัน สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GMP codex โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการผลิต GMP codex จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นเราจึงได้รับรางวัลคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2554 เป็นรายแรก และรายเดียวในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค